התקשרו אלינו 08-9265475

בקרה וניהול הפרויקט

המפתח לניהול פרויקט מוצלח הוא מידע. דו"ח ניתוח הלו"ז המעמיק HCP מספק את כל התובנות הניהוליות הקריטיות ההכרחיות על מנת להבין ולנהל באופן יעיל כל פרויקט.

Project Management and Control

עד היום, מנהלי פרויקטים היו מודעים רק לנתיב הארוך ביותר בלו"ז, לדוגמה, לנתיב הקריטי. אולם, כאשר מתרכזים רק בנתיב הקריטי מתעלמים מכמויות מידע גדולות וקריטיות להצלחת הפרויקט.

כמו להתרכז רק בקצה הקרחון, 90% ממה שאתה צריך נמצא מתחת לפני השטח של הלו"ז. דו"ח ניתוח הלו"ז המעמיק HCP מדגיש את כל הנתיבים הקריטיים הנסתרים ופעילויות קריטיות נסתרות שדורשות את תשומת הלב הצמודה שלך.

הדוגמאות הבאות הינן אמיתיות ומראות כיצד הדו"ח מספק מידע בעל ערך חסר תקדים לתובנות בניהול הפרויקט במספר רק של תסריטים.

מקרים לדוגמה

  • גלה מתי הנתיב הקריטי אינו הנתיב הארוך ביותר: ניתוח הלו"ז HCP של פרויקט מסובך של בניית כביש מהיר שכולל שלושה גשרים ושתי מנהרות חשף שהנתיב הארוך ביותר בלו"ז לא היה זהה לנתיב הקריטי השגרתי! גילוי מפתיע זה הוא בעצם לא כל כך נדיר בפרויקטים גדולים. מנהל הפרויקטים שיכלל את שליטתו על הפרויקט בצורה משמעותית ע"י התרכזות ב-20 הפעילויות שבתוך הנתיב הקריטי וב-75 הפעילויות שנמצאות בנתיב הארוך ביותר בלו"ז.
  • הדגשת פעילויות לתשומת לב ניהולית מיוחדת: אותו פרויקט של כביש מהיר הכיל סך כולל של 1589 פעילויות עם משך זמן כולל של 850 ימים. ניתוח ה-HCP חשף 44 נתיבים כמעט-קריטיים נסתרים, לדוגמה נתיבים עם משך מרווח זמן של 81 ימים או פחות (פחות מ-10% ממשך כלל הפרויקט). 44 הנתיבים הללו הכילו 53 פעילויות, החשובות מתוכן היו מוסתרות ב"עומק" הלו"ז. עם מידע קריטי זה, מנהל הפרויקטים היה מסוגל לרכז את מרבית תשומת הלב שלו על 9% מכל הפעילויות בלו"ז (20 הפעילויות בנתיב הקריטי, 75 הפעילויות בנתיב הארוך ביותר ו-53 פעילויות בנתיבים הכמעט-קריטיים הנסתרים). ניהול המשאבים, הסיכון והביצוע המשופרים אפשרו את הבאת הפרויקט לתוצאה מוצלחת.
  • זיהוי פעילויות קשות-למעקב: ניתוח לו"ז HCP של אותו פרויקט כביש מהיר זיהה 141 פעילויות בעלות פוטנציאל לגרום לעיכוב סיום הפרויקט מעבר לתאריך היעד בגלל הקושי לעשיית מעקב ובקרה עליהן. בעזרת מידע חיוני זה, מנהל הפרויקטים היה מסוגל לחלק את הפעילויות האלה לתת פעילויות קטנות שהיו קלות יותר למעקב ולבקרה.
  • הגברת אמינות הלו"ז: ניתוח HCP של לוח הזמנים של פרויקט בנייה של כלא זיהה 15 מקרים של פעילויות שלא מחוברות לפעילויות המשך, חמישה מקרים של פעילויות בעלות חוסר עקביות בלוח הזמנים ושני מקרים של קישורי התחלה-סיום בעייתיים. לאחר בדיקה של כל אחת מבעיות אלה בלו"ז, האמינות והאיכות של הלו"ז שופרו באופן דרמטי.
  • הגברת אמינות לוח הזמנים: ניתוח HCP של לו"ז פרויקט בניית כביש מהיר זיהה 22 מקרים של פעילויות שלא מחוברות לפעילויות עוקבות, 13 מקרים של פעילויות עם חוסר עקביות עם לוח השנה ושלושה מקרים עם חיבורי התחלה-סוף בעייתיים. לאחר התייחסות לבעיות אלה בלו"ז, אמינות ואיכות לוח הזמנים שופרה באופן דרמטי.
  • הבטחת נקודת מבט ניהולית מדויקת: מנהל פרויקטים של פרויקט בניית גשר מסובך היה בטוח בתחילה שההיבט הקריטי של הלו"ז היו רכיבי הפלדה בגשר. יתר על כן, הוא האמין שקטעי הבטון של הגשר לא היו קריטים בלו"ז. דו"ח ניתוח ה-HCP חשף שמנהל הפרויקטים צדק בקשר לחשיבות רכיבי הפלדה, אך ניתוח ה-HCP בנוסף על כך חשף שרכיבי הברזל היוו נתיב קריטי נסתר שקצר רק בשמונה ימים מהנתיב הקריטי. מכיוון שמנהל הפרויקטים הבין שמצב זה מסכן את היבטי הבטון של התוכנית למסוכנים מידי, הוא שינה את הלו"ז על מנת להבטיח מרווח זמן של 60 יום לפעילויות הקשורות בבטון בלו"ז.

נסה זאת בחינם וראה בעצמך!

לחץ כאן לביצוע ניתוח HCP בעצמך או התקשר אלינו למספר 08-9265485.