התקשרו אלינו 08-9265475

דו"ח HCP לניתוח לוחות זמנים

בעזרת דו"ח HCP לניתוח לוחות זמנים, תוכל לשפר את ניהול הפרויקט שלך באופן דרמטי, להפחית סיכונים ולחסוך מיליונים על פרויקט הבנייה או התשתיות שלך.

דו"ח HCP לניתוח לוחות זמנים הינו מסמך ייחודי המכיל מגוון גדול של מידע קריטי שאתה זקוק לו כדי להבין לעומק את לוח הזמנים של הפרויקט שלך.

החלק הראשון של הדו"ח הוא תקציר מנהלים, המכיל גרף מיוחד להערכת הצלחת הפרויקט. הגרף מציג ברמה גבוהה ותמציתית, את הערכת הסבירות ליום הפרויקט בזמן, בתכולת העבודה ובתקציב. החלק השני מכיל ניתוח איכות לוח הזמנים, ובו מוצגים ומפורטים פגמים וחוסר עקביות בלו"ז. החלק השלישי והאחרון, ניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP מגלה מידע חיוני שמוחבא עמוק בתוך הפרויקט - מידע שאי אפשר להשיג בשום מקום אחר.

למרבית הפרויקטים, המידע החשוב ביותר בדו"ח נמצא בחלק הסופי - ניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP. בחלק זה נמצאים הנתיבים הקריטים והקריטיים הנסתרים וכל הפעילויות המכריעות בתוך הנתיבים. ניהול הפרויקט ללא תשומת לב והתייחסות לנתיבים המודגשים והפעילויות המודגשות היא לקיחת סיכון מיותר לפרויקט.

תוכן העניינים

החלקים הבאים נמצאים בתוך כל דו"ח ניתוח HCP:

1. תקציר מנהלים
1.1. תאריכי מפתח בפרויקט ועיקרי סטטיסטיקת הניתוח
1.2. הערכת מידת הצלחת הפרויקט
1.3. תקציר בדיקה מקיפה של הגאנט
1.4. דגשים מניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP

2. דו"ח ניתוח איכות לוח הזמנים
2.1. סקירת איכות לוח הזמנים
2.2. פעילויות לא מקושרות לפעילויות עוקבות
2.3. קשרי התחלה-סיום
2.4. פעילויות עם פעילויות עוקבות מקדימות
2.5. חוסר תאימות בהגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים
2.6. נושאי דיווח ביצוע
2.7. נושאים הקשורים בערסלים עם קישורים

3. דו"ח ניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP
3.1. סקירת ניתוח בנתיב הקריטי בשיטת HCP
3.2. פעילויות הנתיבים הקריטיים בשיטת HCP
3.3. הזדמנויות להקדמת תאריך הסיום של לוח הזמנים
3.4. פעילויות מקבילות בנתיב הקריטי בשיטת HCP
3.5. פעילויות הנתיבים הקריטיים הנסתרים
3.6. פעילויות קשות-למעקב
3.7. נושאי דיווח ביצוע
3.8. נתיבי HCP ייחודיים
3.9. נתיבי HCP יתרים
3.10. קבצי לוח זמנים מתקדמים

דו"ח ניתוח לו"ז HCP לדוגמה

הדרך הטובה ביותר להבין מה ניתן לקבל מדו"ח ניתוח לו"ז HCP היא להריץ HCP על לו"ז הפרויקט שלך בעצמך! . הדרך השנייה הכי טובה להבין את ערך הדו"ח היא להסתכל על דו"ח ניתוח לו"ז HCP לדוגמה.