התקשרו אלינו 08-9265475

שיטת ה-HCP - נתיבים קריטיים נסתרים

ה-HCP (פטנט רשום) הינה גישה אלגוריתמית ייחודית לניתוח לוח הזמנים של הפרויקט. המטרה: חשיפת מידע מפורט אשר הוא קריטי להבנת היבטי המפתח בלוח הזמנים של כל פרויקט.

אחד מתוצריו העיקריים של ניתוח ה-HCP הוא רשימה מפורטת של הנתיבים הקריטים הנסתרים (והנתיבים הכמעט-קריטים) בתוך הפרויקט, והפעילויות הדורשות את מירב תשומת הלב הניהולית. "פעילויות קריטיות נסתרות" אלה, הנאמדות לרוב בעשרות ובמאות, הן פעילויות המפתח שמנהלי פרויקטים עלולים לא לרכז את תשומת הלב שלהם אליהן (מכיוון שהן לא מופיעות בנתיב הקריטי המסורתי של שיטת CPM). בנוסף הניתוח חושף פגמים ואי התאמות בין הגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים, גורמי סיכון נסתרים והזדמנויות לשיפור כללי של הלו"ז.


מהו נתיב קריטי נסתר?

נתיב קריטי נסתר הוא רצף של פעילויות בלוח הזמנים, אשר ביחד יוצרות תהליך מהתחלה ועד לסיום. על מנת שפרויקט יצליח, כל התהליכים האלה, כלומר הנתיבים האלו, חייבים לעמוד בתאריכי היעד המתוכננים, בתקציב ובתכולה שלהם. נתיב קריטי נסתר הוא נתיב שקצר במקצת במשך הזמן שלו מהנתיב הארוך ביותר בפרויקט. אם אחד מהנתיבים הקריטיים הנסתרים יתארך מעבר למסגרת הזמן המתוכננת שלו, כל לוח הזמנים של הפרויקט בסכנה.

יתרונות ניתוח לוח הזמנים בשיטת HCP

להלן היתרונות בדו"ח ניתוח HCP על לו"ז הפרויקט שלך:

 • קבלת דגשים על פעילויות שדורשות תשומת לב מיוחדת
 • זיהוי פגמים חמורים בשלמות לוח הזמנים
 • זיהוי הזדמנויות לשיפורים דרמטיים בלוח הזמנים
 • חשיפת סיכונים נסתרים בלוח הזמנים
 • הבטחת יישור קו בין נקודות מבט שונות על הפרויקט
 • קבלת הערכה למידת הצלחת הפרויקט

ניתן לקרוא עוד על כל אחד מהיתרונות הללו בדף יתרונות ה-HCP.

דו"ח ניתוח HCP

תוצאות ניתוח לו"ז בשיטת HCP ניתנות בצורת דו"ח ניתוח ללוח הזמנים בשיטת HCP. דו"ח זה הוא בעל ערך חשוב לכל דרגי הניהול בפרויקט ולכל משתתף בפרויקט, כולל:

 • אנשי לוחות זמנים
 • יועצי לוחות זמנים
 • מנהלי תכנון
 • מנהלי פרויקטים
 • קבלנים
 • בעלי נכסים/משקיעים/יזמים
 • כל הגורמים המעורבים בהחלטה לגבי תביעות

לחצו כאן כדי ללמוד עוד על דו"ח ניתוח לו"ז HCP.

יישומים של שיטת ה-HCP

לפרטים ודוגמאות על איך שיטת ה-HCP יכולה לעזור ליישומים מסוימים, בחר באחד מדפי המידע המותאמי-יישום הבאים: