התקשרו אלינו 08-9265475

יתרונות שיטת ה-HCP

עם דו"ח ניתוח לו"ז HCP בידייך, תוכל לשפר באופן דרמטי את ניהול הפרויקט, להפחית סיכונים ולחסוך מיליונים על פרויקטי הבנייה או התשתיות שלך.

איך? קרא וגלה את היתרונות החשובים שתקבל מדו"ח ניתוח לו"ז HCP על לו"ז הפרויקט שלך.

1. זיהוי פגמים חמורים באמינות לוח הזמנים

ניתן לשפר את לו"ז הפרויקט באופן דרמטי ע"י זיהוי ותיקון פגמים וחוסר עקביות שיכולים להוביל לקשיים בלתי-צפויים בביצוע הפרויקט. כאשר הלו"ז שלך נקי מפגמים, אתה משפר באופן ניכר את הסיכויים שהפרויקט יסתיים בתאריך היעד, בתקציב הנקבע ולפי המפרט. דו"ח ניתוח לו"ז HCP מכיל בתוכו רשימה של כל משימה עם פגמים או חוסר עקביות שעלולים לסכן את הפרויקט שלך.


Summary Count of Schedule Integrity Issues graph, taken
from an actual HCP Deep Schedule Analysis report.

2. זיהוי הזדמנויות לשיפור משמעותי בלוח הזמנים

לעיתים, עיכובים ואילוצים לא-הכרחיים אורבים בתוך הנתיבים הקריטי והכמעט-קריטי של לוחות זמנים של פרויקטים מורכבים. כאשר אתה מסוגל לזהות ולבחון בקלות את כל אחד מהמקרים האלה, ניתן לאתר הזדמנויות לקיצור דרמטי של הלו"ז. יתר על כן, אם קיימים, ניתן לאתר מרווחי זמן מפחיתי-סיכון בתוך הנתיבים הקריטים והכמעט-קריטים. דו"ח ניתוח לו"ז HCP מזהה ומבודד את העיכובים והאילוצים המסוימים בעלי פוטנציאל לביצוע שיפורים משמעותיים לתאריך היעד ו/או רמת הסיכון של הלו"ז.

3. חשיפת סיכונים נסתרים בלוח הזמנים

בהתמקדות ופיקוח רק על הנתיב הקריטי של ה-CPM, אתה עלול להתעלם מעשרות נתיבים אחרים אשר נושאים בתוכם סיכון גדול לפרויקט שלך. דו"ח ניתוח לו"ז HCP חושף "נתיבים קריטים נסתרים" שלא תוכל לגלות בשום צורה אחרת. לעיתים יש מאות נתיבים כאלה שקצרים רק במעט במשך הכללי שלהם מהנתיב הקריטי המסורתי (CPM). מצב שבו לא מודעים לנתיבים אלה חושף את הפרויקט שלך לסיכונים אדירים במקרה של עיכוביים בסיום של הנתיבים הכמעט-קריטים האלה בגלל חוסר ניכר של תשומת לב ניהולית. מצד שני, כאשר אתה מודע לכל הפעילויות שמוכלות בתוך הנתיבים הקריטים הנסתרים, אתה יכול להקצות להם את העדיפות הניהולית הנדרשת וכך להימנע מסיכונים או להיערך אליהם, מראש לפני שהם הופכים למכשולים לפרויקט ולסיומו בהצלחה.

4. דגש על פעילויות הדורשות תשומת לב מיוחדת

בתוך "הנתיבים הקריטים הנסתרים" שנחשפו ע"י דו"ח ניתוח לו"ז HCP יש פעילויות רבות שדורשות תשומת לב ניהולית צמודה. זה קריטי שתהיה ער לחשיבות "הנתיבים הקריטים הנסתרים" מכיוון שבפועל הם עלולים להיות חשובים בהרבה להצלחת הפרויקט מהפעילויות שנמצאות בנתיב הקריטי המסורתי (CPM). במילים אחרות, כאשר אתה יודע איזה מהפעילויות מחזיקות את הסיכונים הגדולים ביותר להשלמת הפרויקט בתאריך היעד שנקבע, בתוך התקציב ולפי המפרט, אתה יכול למקד את תשומת הלב הניהולית הכה מוגבלת בזמן שלך לתת-קבוצת הפעילויות בעלות הפוטנציאל הגדול ביותר לעכב את הפרויקט. הסיכויים להצלחה הכללית של הפרויקט יגדלו באופן דרמטי.

5. הבטחת יישור קו בין נקודות המבט השונות על הפרויקט

האם נקודת המבט של ההנהלה על הפרויקט מתאימה לפרויקט שמונחה בלו"ז? האם מנהל הפרויקט מודע לכמות הגדולה של נתיבים קריטים נסתרים שמסכנים את הפרויקט בעיכוב מעבר ללו"ז? האם לבעל הנכס/למשקיע יש תמונה מדויקת של המשימות שדורשות את תשומת הלב של מנהלי הפרויקטים? דו"ח ניתוח הלו"ז HCP מציג בבירור תמונה ברמה-גבוהה של לו"ז הפרויקט שמאפשר לכל המשתתפים בפרויקט לישר קו בנקודת המבט שלהם אחד עם השני, ועם הלו"ז עצמו.


The HCP paths histogram provides a high-level perspective on the number of "hidden critical paths" which may be placing a project at risk. This graph is taken from an actual HCP Deep Schedule Analysis report.

6. קבלת ביטחון במדד ההצלחה הצפויה של הפרויקט

כל דו"ח ניתוח לו"ז מכיל אינדיקציה ברמה גבוהה של אמינות וחסינות הלו"ז. תוצאות הצלחת הפרויקט הצפויה מבוססים על המיפוי של כל הנתיבים החשובים של הפרויקט וגורמי מפתח אחרים שנמצאו בתוך לו"ז הפרויקט. התוצאה היא מדד ביטחון שיכול לשמש להשוואת לוחות זמנים אלטרנטיבים, לאתר היבטים פוטנציאלים של כישלון הפרויקט ולספק סיכום לו"ז ברמה ניהולית גבוהה.


כל דו"ח HCP כולל גרף ברמה-גבוהה המעריך את אמינות ואיתנות לוח הזמנים.