התקשרו אלינו 08-9265475

אומדן וניתוח לוח הזמנים

אם ברצונך לאמוד את איכות לוח הזמנים שהוכן עבור הפרויקט שלך, להשוות את הלו"ז המסופק עם הצעות שונות או לאמוד לו"ז שהכנת בעצמך, הינך זקוק לכלי מהיר ופשוט שיצביע וידגיש את כל ההיבטים החשובים של לו"ז הפרויקט.

Schedule Evaluation, Schedule Analysis and Schedule Assessment

דו"ח ניתוח לו"ז HCP על לו"ז שלך מספק את כל התובנות הקריטיות ההכרחיות על מנת להבין ביסודיות את לו"ז הפרויקט ואת השלכותיו.

הדוגמאות הבאות הינן מקרים אמיתיים שמדגימות כיצד הדו"ח יקר ערך במיוחד במצבי הערכת לו"ז.

מקרים לדוגמה

  • קיצור הלו"ז: ניתוח HCP של לו"ז בניית איצטדיון ספורט זיהה שישה עיכובים ושלושה אילוצים שמשפיעים ישירות על הנתיב הקריטי של הפרויקט. לאחר בחינה של כל אחד מהמקרים, שניים מהעיכובים ואחד האילוצים נפתרו, וכתוצאה מכך משך הפרויקט התקצר בשלושה שבועות.
  • השוואת הצעות מחיר מקבלנים: משרד ממשלתי בחן ניתוחי HCP של שלושה לוחות זמנים שהוגשו ע"י קבלנים כחלק מהצעת המחיר שלהם לבניית מפעל לטיפול בשפכים. ע"י השוואת הדו"חות, המשרד היה מסוגל לקבוע במהירות איזה משלושת הצעות המחיר היה בעל הסיכון הנמוך ביותר ובעל הסיכוי הגבוה ביותר בעמידה בתאריך היעד, בתקציב ובמפרט של הפרויקט.
  • למי שייך מרווח הזמן? ניתוח HCP ללו"ז בנייה של בניין דירות בן שמונה קומות חשף מרווח זמן של 15 ימים מוטמע בנתיב הקריטי של הפרויקט, ומרווח זמן נוסף באורך 60 ימים מוטמע בחלקים אחרים של הלו"ז. מידע זה הוביל את הקבוצות המעורבות בפרויקט לדון בנושא למי שייך מרווח הזמן.
  • הבטחת נקודת מבט ניהולית מדויקת: מנהל פרויקט לבניית גשר מורכב היה בטוח בתחילה שההיבט הקריטי של הלו"ז היו רכיבי הפלדה בגשר. יתר על כן, הוא האמין שקטעי הבטון של הגשר אינם קריטיים. דו"ח ניתוח ה-HCP חשף שמנהל הפרויקט צדק בקשר לחשיבות רכיבי הפלדה, אך בנוסף על כך ניתוח ה-HCP חשף שרכיבי הבטון היוו נתיב קריטי נסתר שקצר רק בשמונה ימים מהנתיב הקריטי. מנהל הפרויקט הבין שמצב זה אינו בריא ועלול לגרום לדחייה בפרויקט ולכן שינה את הלו"ז על מנת להבטיח מרווח זמן של 60 יום לפעילויות הקשורות בבטון בלו"ז.
  • חשיפת סיכונים נסתרים: ניתוח HCP ללו"ז בפרויקט לבניית מפעל - המכיל סך הכל 3702 פעילויות - חשף 17 פעילויות בתוך ארבעה נתיבים קריטיים ועוד 182 פעילויות בתוך 25 נתיבים קריטיים נסתרים (משך כל אחד מהנתיבים הקריטיים 40 יום). לאור זיהוי הפעילויות הללו, הנהלת הפרויקט החליטה שהפרויקט מסוכן מכדי להתחילו מבלי לבצע בלו"ז שינויים משמעותיים.
  • הגברת אמינות לוח הזמנים: ניתוח HCP של לו"ז פרויקט בניית כביש מהיר זיהה 22 מקרים של פעילויות שלא מקושרות לפעילויות עוקבות, 13 מקרים של פעילויות עם חוסר תאימות בין הגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים ושלושה מקרים עם קשרי התחלה-לסיום בעייתיים. לאחר התייחסות לבעיות אלה בלו"ז, אמינות ואיכות לוח הזמנים שופרה באופן דרמטי.

נסה זאת בחינם וראה בעצמך!

לחץ כאן לביצוע ניתוח HCP בעצמך או התקשר אלינו למספר 08-9265485.